• <output id="lblzp"></output>

   1. <menuitem id="lblzp"></menuitem>

      <menuitem id="lblzp"><video id="lblzp"></video></menuitem>

      賞詩詞網

      續資治通鑒

      (1140人評分) 9.2

      作者:畢沅

      《續資治通鑒》二百二十卷,清畢沅撰。
       此書付刻未及半,畢沅生前僅初刻一○三卷,畢家因貪污遭籍沒而止,書稿散佚,桐鄉馮集梧買得全稿補刻成二百二十卷?!独m資治通鑒》跟《資治通鑒》有不少出入,續通鑒大量引用舊史原文,敘事詳而不蕪;僅有取舍剪裁,而無類似溫公的改寫熔煉,亦無“畢沅曰”等各家史論?!独m資治通鑒》作者雖掛名畢沅,然名家錢大昕、邵晉涵、章學誠、洪亮吉、黃仲則等均參預其事,此書實成于眾人之手。梁啟超對該書評價極高,認為“有畢《鑒》則各家續《鑒》皆可廢也”。
      評分:
      很差 較差 還行 推薦 力薦

      在線閱讀

      宋紀
      宋紀一宋紀二宋紀三宋紀四宋紀五宋紀六宋紀七宋紀八宋紀九宋紀十宋紀十一宋紀十二宋紀十三宋紀十四宋紀十五宋紀十六宋紀十七宋紀十八宋紀十九宋紀二十宋紀二十一宋紀二十二宋紀二十三宋紀二十四宋紀二十五宋紀二十六宋紀二十七宋紀二十八宋紀二十九宋紀三十宋紀三十一宋紀三十二宋紀三十三宋紀三十四宋紀三十五宋紀三十六宋紀三十七宋紀三十八宋紀三十九宋紀四十宋紀四十一宋紀四十二宋紀四十三宋紀四十四宋紀四十五宋紀四十六宋紀四十七宋紀四十八宋紀四十九宋紀五十宋紀五十一宋紀五十二宋紀五十三宋紀五十四宋紀五十五宋紀五十六宋紀五十七宋紀五十八宋紀五十九宋紀六十宋紀六十一宋紀六十二宋紀六十三宋紀六十四宋紀六十五宋紀六十六宋紀六十七宋紀六十八宋紀六十九宋紀七十宋紀七十一宋紀七十二宋紀七十三宋紀七十四宋紀七十五宋紀七十六宋紀七十七宋紀七十八宋紀七十九宋紀八十宋紀八十一宋紀八十二宋紀八十三宋紀八十四宋紀八十五宋紀八十六宋紀八十七宋紀八十八宋紀八十九宋紀九十宋紀九十一宋紀九十二宋紀九十三宋紀九十四宋紀九十五宋紀九十六宋紀九十七宋紀九十八宋紀九十九宋紀一百宋紀一百一宋紀一百二宋紀一百三宋紀一百四宋紀一百五宋紀一百六宋紀一百七宋紀一百八宋紀一百九宋紀一百十宋紀一百十一宋紀一百十二宋紀一百十三宋紀一百十四宋紀一百十五宋紀一百十六宋紀一百十七宋紀一百十八宋紀一百十九宋紀一百二十宋紀一百二十一宋紀一百二十二宋紀一百二十三宋紀一百二十四宋紀一百二十五宋紀一百二十六宋紀一百二十七宋紀一百二十八宋紀一百二十九宋紀一百三十宋紀一百三十一宋紀一百三十二宋紀一百三十三宋紀一百三十四宋紀一百三十五宋紀一百三十六宋紀一百三十七宋紀一百三十八宋紀一百三十九宋紀一百四十宋紀一百四十一宋紀一百四十二宋紀一百四十三宋紀一百四十四宋紀一百四十五宋紀一百四十六宋紀一百四十七宋紀一百四十八宋紀一百四十九宋紀一百五十宋紀一百五十一宋紀一百五十二宋紀一百五十三宋紀一百五十四宋紀一百五十五宋紀一百五十六宋紀一百五十七宋紀一百五十八宋紀一百五十九宋紀一百六十宋紀一百六十一宋紀一百六十二宋紀一百六十三宋紀一百六十四宋紀一百六十五宋紀一百六十六宋紀一百六十七宋紀一百六十八宋紀一百六十九宋紀一百七十宋紀一百七十一宋紀一百七十二宋紀一百七十三宋紀一百七十四宋紀一百七十五宋紀一百七十六宋紀一百七十七宋紀一百七十八宋紀一百七十九宋紀一百八十宋紀一百八十一宋紀一百八十二
      猜您喜歡的典籍: